Δίκτυα Δεδομένων

Για να λειτουργήσει η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να διαθέτει ένα σωστά σχεδιασμένο και δομημένο δίκτυο υψηλής ταχύτητας, το οποίο είναι αξιόπιστο, ευέλικτο και ασφαλές στις καθημερινές της απαιτήσεις. Η δυνατότητα μετάδοσης, παραλαβής και διαμερισμού της πληροφορίας δημιουργεί ταχύτητα, ευελιξία και οργάνωση στις απαραίτητες καθημερινές διαδικασίες.

Για τον σκοπό αυτό η συνεχής υποστήριξη και αξιολόγηση της υφιστάμενης υποδομής και επικοινωνίας, θα πρέπει να έχει σαν σκοπό όχι μόνο τις σημερινές απαιτήσεις της επιχείρησης αλλά γενικότερα θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέψει και τις μελλοντικές της ανάγκες σε υποδομή και δικτυακή οργάνωση.

Έχοντας ιδιαίτερη εμπειρία και γνώση της σύγχρονης επικοινωνίας δεδομένων παρέχει τις υπηρεσίες αυτές και φροντίζει για την σωστή οργάνωση, εγκατάσταση και υποστήριξη.

Σύγχρονες υποδομές δικτύων

Για την αξιοποίηση του εξοπλισμού μηχανογράφησης αλλά και της επικοινωνίας μεταξύ ομάδων χρηστών, ή διαφορετικών εγκαταστάσεων η εταιρεία μας εγκαθιστά τις εξής δικτυακές υποδομές:

  • Δίκτυα ευρείας περιοχής ή Δίκτυα που καλύπτουν αποστάσεις μερικών χιλιομέτρων.
  • Δίκτυα μικρών αποστάσεων ή τοπικά δίκτυα, που καλύπτουν μικρές αποστάσεις και περιορίζονται στα πλαίσια μιας επιχείρησης.
  • Αστικά Δίκτυα που δεν ξεπερνούν τα σύνορα μιας πόλης.

Η παροχή ειδικευμένης υποστήριξης και αναβάθμισης του δικτυακού εξοπλισμού σας είναι ο στόχος του τμήματος τεχνικής υποστήριξης.

Οι μηχανικοί μας σας υποστηρίζουν ανεξάρτητα από το μέγεθος του δικτύου πού έχετε ή θέλετε να υλοποιήσετε. Δημιουργούν δικτυακές υποδομές ταχύτητας και αξιοπιστίας.

Υπηρεσίες υλοποίησης δικτύων

Για το σκοπό αυτό η εταιρεία μας δημιουργεί δικτυακές υποδομές με την χρήση διαφορετικώς τεχνολογιών διασύνδεσης.

Οι τρόποι επικοινωνίας και διασύνδεσης που υλοποιούμε, χρησιμοποιούν τις εξής τεχνολογίες:

  • VDSL – δίκτυα πρόσβασης βασισμένα στην τεχνολογία του διαδικτύου
  • Wi-Fi – Ασύρματα δίκτυα τοπικής η μεγάλης εμβέλειας
  • Laser – Δίκτυα με έμφαση στην ασφάλεια και ταχύτητα
  • 4G/5G – Επικοινωνίες βασισμένες στην κινητή τηλεφωνία
  • Leased Lines / DIA – Αποκλειστικές ζεύξεις με έμφαση στην ασφάλεια και την ταχύτητα
  • SDWAN / Tunneling – Εσωτερικό δίκτυο απομακρισμένων σημείων, απόλυτη ασφάλεια

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της κάθε λύσης στοχεύει στην ιδανικότερη επίτευξη του χαμηλού κόστους, με την αποτελεσματικότητα και την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Το εξωτερικό συνεργείο της LEFTEROS υλοποίησε το δίκτυο με βάση τις οδηγίες από το σχεδιασμό, οπότε έγινε πλήρωση των απαιτήσεών μας από παραμετροποιήσεις, WLANs/VLANs./κ.α. Να σημειωθεί άψογη συνεργασία με το τεχνικό επιτελείο της επιχείρισης.

— Δικηγορικό Γραφείο

Επικοινωνήστε μαζί μας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη λύσης δικτύων δεδομένων της δικής σας επιχείρησης.

Similar Posts