Διαχείριση IT συστημάτων

Τι συμβαίνει πραγματικά;

Κάθε επιχείρηση για την διεκπεραίωση όλων των παραγωγικών διαδικασιών, την επικοινωνία της και την ασφάλειά της, εξαρτάται από την λειτουργικότητα των συστημάτων πληροφορικής, ανεξάρτητα από το μέγεθος της. Η ειδίκευση και η ολοκληρωμένη γνώση, που σας είναι σήμερα απαραίτητη, καθιστά επιτακτική την συνεργασία, με μια εταιρεία έρευνας, εγκατάστασης και υποστήριξης μηχανογραφικών υποδομών. Ακόμα και στην περίπτωση που διαθέτετε εσωτερικό σύμβουλο IT ακολουθείτε δύο μοντέλα.

Ο εσωτερικός/εξωτερικός σύμβουλος IT εκτελεί τα καθήκοντά του παράλληλα με μια άλλη απασχόληση, αδυνατώντας να είναι επαρκής και στα δύο καθήκοντα, ή απασχολείται αποκλειστικά με θέματα μηχανογράφησης και σας κοστίζει.

Δημιουργήστε πλεονεκτήματα

Παρέχουμε υπηρεσίες IT, οι οποίες σαν στόχο έχουν:

Τον καθορισμό στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης
 • Ανάπτυξη εναλλακτικών επιλογών
 • Σχεδιασμός νέων διαδικασιών
 • Αξιολόγηση επενδύσεων σε υποδομές
Την ανάλυση και σχεδιασμό των συστημάτων
 • Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών
 • Σχεδιασμός συστημάτων
 • Προσδιορισμός προδιαγραφών
Την υποστήριξη και υλοποίηση του έργου πληροφορικής
 • Σχεδιασμός πλάνου διαχείρισης
 • Αξιολόγηση και διαπραγμάτευση
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση προόδου του έργου

Οι επιχειρήσεις που έχουν συνεργαστεί με εξειδικευμένες εταιρείες πληροφορικής έχουν αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας τους και συνεχίζουν με αυτό

Γνωστή Αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ
Κερδίστε ακόμα περισσότερα

Οι τεχνολογίες είναι ο βασικότερος μοχλός ανάπτυξης της επιχείρησης, καθώς αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για βελτίωση και επιτυχία των παραγωγικών διαδικασιών. Ταυτόχρονα η πληροφορική ικανοποιεί τις ανάγκες της επιχείρησης σε τέσσερις διαφορετικούς τομείς:

 • Συμβάλει στην αναγνώριση και ικανοποίηση των αναγκών της, και βελτιώνει την εμπορική της θέση
 • Επισημαίνει τα κρίσιμα σημεία κόστους και βελτιώνει την οικονομική απόδοση και την διαρκή αποτελεσματικότητα
 • Παρέχει στην διοίκηση κρίσιμες πληροφορίες ικανές να την οδηγήσουν σε έγκαιρες και αποτελεσματικές λήψεις αποφάσεων
 • Παρακολουθεί το σύνολο των επιχειρησιακών παραμέτρων και υποδομών και βελτιστοποιεί τις διαδικασίες παραγωγής

Επικοινωνήστε μαζί μας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση διαχείρισης IT συστημάτων της δικής σας επιχείρησης.

Similar Posts