Συμβόλαια & Συμβάσεις

Συμβόλαια Υποστήριξης

Στην LEFTEROS σχεδιάζουμε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης αποκλειστικά για επιχειρήσεις.

Σκοπός μας είναι η συνεχής λειτουργία τόσο του εγκατεστημένου εξοπλισμού σας, όσο και των συστημάτων cloud που διαθέτετε για επιπλέον υπηρεσίες όπως email, hosting, backup, ippbx σε data center.

Προσφέρουμε ένα σύνολο υπηρεσιών προσαρμοσμένο για τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης.

Με τα συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης προσφέρονται υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης της εγκατάστασης με αποτέλεσμα την άμεση αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων πριν γίνουν σημαντικά. Η άμεση επαφή και η ενημέρωση της διοίκησης για θέματα ασφάλειας, εξασφαλίζει την επιχείρηση από κινδύνους απώλειας ή διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των συμβολαίων τεχνικής υποστήριξης είναι:

 • Άμεση προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση της επιχείρησης σε περίπτωση βλάβης
 • Περιοδικές επισκέψεις στην εγκατάσταση του πελάτη με ραντεβού, με στόχο τον προληπτικό έλεγχο υλικού, λογισμικού και επικοινωνιών
 • Τακτικές απομακρυσμένες συνεδρίες μέσω Internet με τον εξοπλισμό του πελάτη τόσο των κεντρικών συστημάτων Servers, όσο και των τερματικών σταθμών, με στόχο τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας τους
 • Προληπτικές υπηρεσίες ελέγχου ασφαλείας της εγκατάστασης και διενέργεια ελέγχων πρόσβασης εταιρικών πληροφοριών.
 • Έλεγχος απομακρυσμένης ασφάλειας εγκατάστασης
 • Έλεγχος διαδικασίας αντιγράφων ασφάλειας
 • Ανάλυση και δημιουργία σεναρίου αντιμετώπισης κρίσης, για την επαναφοράς της εγκατάστασης σε περίπτωση σοβαρής ή ανεξέλεγκτης κατάστασηςΣυμβουλευτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη – αναβάθμιση της μηχανογραφικής εγκατάστασης, με δημιουργία αναλυτικού σχεδίου κόστους, χρόνου.

Οι υπηρεσίες μας, σας προσφέρονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με δυνατότητα επέκτασης. Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης καλύπτουν τόσο τα τερματικά συστήματα και τα περιφερειακά τους, όσο και τα κεντρικά συστήματα, καθώς και τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της εταιρείας σας.

Συμβάσεις Υποστήριξης

Η υπηρεσία προσφέρεται σε κάθε επιχείρηση που ζητά την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου και ζητά να παραδοθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την εταιρείας μας χωρίς επιπλέον δεσμεύσεις.

Για τον σκοπό αυτό προσφέρουμε ένα σύνολο υπηρεσιών όπως ανάλυση απαιτήσεων, κοστολόγηση έργου, χρονικό πλάνο ολοκλήρωσης, υλοποίηση και παράδοση με δεσμευτικό χρόνο και κόστος, εξετάζοντας και υιοθετώντας προϊόντα και υπηρεσίες που προφέρονται στην αγορά και κρίνονται ικανά να καλύψουν τις απαιτήσεις του έργου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης είναι:

 • Προσφέρονται για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια
 • Προσφέρουν συγκεκριμένο κόστος υλοποίησης του έργου
 • Παρέχουν στην επιχείρηση το επιθυμητό αποτέλεσμα
 • Δεσμεύουν συγκεκριμένους επιχειρηματικούς πόρους για την υλοποίηση
 • Δεν υπάρχουν εκπλήξεις και επιπλέον κοστολόγια.
 • Υλοποιούν λύσεις με τους καλύτερους χρηματοοικονομικούς όρους προς απόδοση
 • Μειώνει το κόστος συντήρησης της λύσης προσφέροντας στην επιχείρηση την δυνατότητα να την υποστηρίξει με ιδίους πόρους
 • Ο πελάτης συνεργάζεται με αναλυτές πληροφορικής μόνο για το διάστημα υλοποίησης του έργου
 • Η επιχείρηση γνωρίζει το πλάνο υλοποίησης για το έργο και μπορεί να σχεδιάσει τις επόμενες επιχειρηματικές της κινήσεις πριν ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου

Οι συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης σας προσφέρονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Καλύπτουν τόσο απλές όσο και σύνθετες λύσεις απαραίτητες για την ανταγωνιστική λειτουργία κάθε επιχείρησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση remote υποστήριξης της δικής σας επιχείρησης.

Similar Posts