Συμβόλαια & Συμβάσεις

Συμβόλαια & Συμβάσεις

Προσφέρουμε ένα σύνολο υπηρεσιών όπως ανάλυση απαιτήσεων, κοστολόγηση έργου, χρονικό πλάνο ολοκλήρωσης, υλοποίηση και παράδοση με δεσμευτικό χρόνο και κόστος, εξετάζοντας και υιοθετώντας προϊόντα και υπηρεσίες που προφέρονται στην αγορά και κρίνονται ικανά να καλύψουν τις απαιτήσεις του έργου

Προληπτική Υποστήριξη

Προληπτική Υποστήριξη

Εφαρμόζουμε υπηρεσίες προληπτικής τεχνικής υποστήριξης, σε πελάτες της, με στόχο τον έλεγχο της εγκατάστασης. Με τις υπηρεσίες αυτές αντιμετωπίζονται πιθανά προβλήματα πριν γίνουν σημαντικά για την επιχείρηση.

Διαχείριση IT συστημάτων

Διαχείριση IT συστημάτων

Κάθε επιχείρηση για την διεκπεραίωση όλων των παραγωγικών διαδικασιών, την επικοινωνία της και την ασφάλειά της, εξαρτάται από την λειτουργικότητα των συστημάτων πληροφορικής, ανεξάρτητα από το μέγεθος της. Η ειδίκευση και η ολοκληρωμένη γνώση, που σας είναι σήμερα απαραίτητη, καθιστά επιτακτική την συνεργασία, με μια εταιρεία έρευνας, εγκατάστασης και υποστήριξης μηχανογραφικών υποδομών. Ακόμα και στην περίπτωση που διαθέτετε εσωτερικό σύμβουλο IT ακολουθείτε δύο μοντέλα.

Απομακρυσμένη Υποστήριξη

Απομακρυσμένη Υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη με online σύνδεση μέσω διαδικτύου, με το σύστημα που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Σας παρέχει την δυνατότητα της άμεσης τεχνικής υποστήριξης από ένα ειδικευμένο μηχανικό.

Backup Δεδομένων

Backup Δεδομένων

Όλοι κατανοούμε σήμερα ότι η μεγαλύτερη περιουσία μιας επιχείρησης είναι τα ψηφιακά δεδομένα που διαθέτει. Η αξία των δεδομένων αυτών είναι εύκολο να εκτιμηθεί αν υποθέσουμε ότι μετά από ένα ατυχές συμβάν, παρατηρείται η πλήρης απουσία ή καταστροφή του μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Δίκτυα Δεδομένων

Δίκτυα Δεδομένων

Για να λειτουργήσει η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να διαθέτει ένα σωστά σχεδιασμένο και δομημένο δίκτυο υψηλής ταχύτητας, το οποίο είναι αξιόπιστο, ευέλικτο και ασφαλές στις καθημερινές της απαιτήσεις. Η δυνατότητα μετάδοσης, παραλαβής και διαμερισμού της πληροφορίας δημιουργεί ταχύτητα, ευελιξία και οργάνωση στις απαραίτητες καθημερινές διαδικασίες.

Ασφάλεια Δεδομένων

Ασφάλεια Δεδομένων

Σήμερα τα συστήματα firewall αποτελούν την κυριότερη λύση προστασίας της ασφάλειας των δεδομένων της επιχείρησης.

Αυτό συμβαίνει διότι, κάθε επιχείρηση σήμερα αναγκάζεται, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες, να επιτρέπει την σύνδεση με περισσότερα δίκτυα ή τερματικούς σταθμούς, εκτός της φυσικής της τοποθεσίας.

Ανάκτηση Πληροφοριών

Ανάκτηση Πληροφοριών

Η διαδικασία της διάσωσης δεδομένων τα οποία θεωρούνται μη προσβάσιμα, είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή και δύσκολη διαδικασία. Οι βλάβες συνήθως προκύπτουν από μηχανική βλάβη, αποτυχία του συστήματος ή από χειριστικό λάθος του χρήστη, διαγραφή δεδομένων, format, partition delete κ.α.

Virtualization IT Yποδομών

Virtualization IT Yποδομών

Virtualization, είναι η τεχνολογία με την οποία τα φυσικά συστήματα μετατρέπονται σε εικονικά. Η τεχνολογία προσφέρει υψηλότερη απόδοση των φυσικών συστημάτων, ασφάλεια και οικονομία προμήθειας νέου εξοπλισμού και λογισμικού στην επιχείρηση. Μειώνει την ηλεκτρική κατανάλωση και την ανάγκη ψύξης της μηχανογραφικής υποδομής διότι μειώνονται δραστικά τα φυσικά συστήματα.