Οι υπηρεσίες υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού της LEFTEROS, προλαμβάνουν την εμφάνιση προβλημάτων λειτουργικότητας υποδομών, προσφέροντας συνεχόμενη λειτουργία της καθημερινής παραγωγικής διαδικασίας. Η ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασης των προβλημάτων επιτυγχάνεται με υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης σχεδιασμένες για τις απαιτήσεις της επιχείρησης. Επιλέξετε την υπηρεσία ή εφαρμογή που σας καλύπτει συνδυάζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας με τις προδιαγραφές υποστήριξη της δική σας επιχείρησης.

Άψογη Εξυπηρέτηση

Γνωστό πρόβλημα από αυτόματη αναβάθμιση της Microsoft για Windows 10 που αποδεκάτησε όλους τους παλαιού τύπου θερμικούς εκτυπωτές, βλέπε Dymo. Η LEFTEROS ανέθεσε σε τεχνικό να συνδεθεί απομακρυσμένα και έφτιαξε επι τόπου “script” που γύρισε πίσω το update και αντικατέστησε τα αρχεία του spooler που είχαν αναβαθμιστεί. Αν και είμαι ΙΤ, προσωπικά δεν θα μπορούσα να το καταφέρω.
IT Manager
Δικηγορικού Γραφείου